Fakulta zdravotníctva pomáha! – Veľkokapacitné vakcinačné centrum

29.03.2021

Vo výzve Fakulta zdravotníctva pomáha nepoľavujeme a veľká vďaka patrí Vám naši študenti, ktorí popri svojich študijných povinnostiach pracujete ako dobrovoľníci vo Veľkokapacitnom vakcinačnom centre v Trenčíne. Sme na Vás hrdí, že robíte dobré meno fakulte, univerzite a svoje povolanie zdravotníckeho pracovníka beriete už počas štúdia ako poslanie a potrebu pomáhať.
Návrat na aktuality