Fakulta zdravotníctva pomáha! – Zriadenie Mobilného odberového miesta

29.03.2021

Dnes dopĺňame do mozaiky výzvy Fakulta zdravotníctva pomáha, ďalšiu z veľmi významných skladačiek, na ktorú sme právom hrdí a je ňou zriadenie Mobilného odberového miesta na FZ TnUAD v Trenčíne, ktoré je určené pre zamestnancov univerzity, osoby žijúce  s nimi v jednej domácnosti a samozrejme našich študentov. Veľká vďaka patrí zamestnancom Fakulty zdravotníctva TnUAD, ktorí sa zapojili do výzvy a popri svojich pedagogických povinnostiach pomáhajú v mobilnom odberovom mieste.
Návrat na aktuality