Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast

23.03.2021

 

Karcinóm prsníka má v rozvinutých krajinách trvalo rastúci trend početnosti svojho výskytu a patrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia. Jeho diagnostika je z pohľadu pacientky zásadným zásahom nielen do jej osobného života, ale je aj rizikom z pohľadu spoločnosti. Z epidemiologického hľadiska predstavuje karcinóm prsníka najčastejšie malígne ochorenie ženskej populácie, jeho výskyt štatisticky narastá predovšetkým v období medzi 50. a 70. rokom života, no v období posledných rokov sa čoraz častejšie v praxi stretávame s prípadmi ochorenia mladých žien do 30. roku, ako aj medzi 30. a 40. rokom.

Projekt Nadácie Tatra banky Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast, ktorý Fakulta zdravotníctva TnUAD získala je preto jedinečnou príležitosťou a výzvou pre rozšírenie vysokoškolského vzdelávania v tejto oblasti s dôrazom na aplikovanie inovatívnych edukačných metód, foriem a postupov tak, aby boli študenti maximálne konfrontovaní s reálnou klinickou skutočnosťou a dokázali v praxi využiť nadobudnuté vedomosti. Na druhej strane, značnú časť informačno-edukačných aktivít u pacientok doteraz suplovali občianske združenia, ktoré sa snažili vyplniť chýbajúcu medzeru v oblasti vzdelávania, prevencie, informovania verejnosti i podpory. Na menovanej báze aktívne spolupracuje Fakulta zdravotníctva TnUAD s OZ Amazonky už niekoľko rokov.

V rámci realizácie projektu sme pripravili sériu 6 filmov, ktoré sú zamerané na priblíženie problematiky karcinómu prsníka z pohľadu lekára i laboratórneho diagnostika, na vyšetrovacie metódy, ale aj na predstavenie možností podpory pacientok - aj prostredníctvom ich osobných príbehov. Každý film je samostatný, všetky sa navzájom dopĺňajú a tvoria ucelený obraz o danej problematike. Každú jednu časť je možné pozrieť si zvlášť - práve tú, o ktorú máte záujem. Stačí „kliknúť“ na obrázok. Filmy sme doplnili aj o fotogalériu z natáčania, vyučovacieho procesu ako aj stretnutí Amazoniek na našej univerzite a i naďalej ich budeme dopĺňať a aktualizovať.

Príjemné sledovanie!

Videá a fotogalériu nájdete tu: Prevencia karcinómu prsníka: Opens internal link in current windowThe Best for the Breast

 
Návrat na aktuality