Krajské kolo Biologickej olympiády na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

12.03.2021

Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa  11. marca 2021 uskutočnilo Krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii A a B pre žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja.  

Vzhľadom k epidemiologickej situácii sa komisia vopred oboznámila so zaslanými materiálmi a následne sa  on-line formou stretla so súťažiacimi projektovej časti. V rámci diskusie a doplňujúcich otázok k riešeným projektom vyhodnotila úspešnosť študentov v súťaži.

Výhercom srdečne blahoželáme. Zároveň vyjadrujeme uznanie a obdiv všetkým súťažiacim, ktorí pod vedením a s pomocou svojich pedagógov venovali projektom svoj čas, vedomosti a sily.
Návrat na aktuality