Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ FZ TnUAD

14.04.2021

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

 vyhlasuje

 

Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ

 Fakulty zdravotníctva TnUAD pre akademický rok 2020/2021

 

v nasledujúcich sekciách:

 

 

 

Ošetrovateľstvo

Fyzioterapia

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Verejné zdravotníctvo

 

Súťaž sa uskutoční dištančnou metódou, t.j. zaslaním videoprezentácie na e-mailovú adresu svoc@student.tnuni.sk. Na snímanie videoprezentácie v dĺžke max. 8 min. postačuje mobilný telefón, ktorý umiestnite alebo držte tak (požiadajte o pomoc niekoho),
aby bol nasmerovaný na súťažiaceho a na prezentáciu vo forme pptx.

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa súťaž uskutoční prezenčnou formou.

 

Termín odovzdania prihlášky: 15.04.2021  

Termín zaslania videoprezentácie: 30.04.2021

 Termín  zverejnenia výsledkov: 05.05.2021


Koordinátor fakultného kola ŠVOČ: Mgr. Michaela Bobkowska, PhD.
Návrat na aktuality