Vyhlásenie doplňujúcich volieb zástupcov zamestnaneckej časti Akademickej obce FZ TnUAD do Akademického senátu TnUAD a zverejnenie harmonogramu volieb

29.01.2021

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje  doplňujúce voľby zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty zdravotníctva do Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „AS TnUAD“)

AS FZ TnUAD na svojom zasadnutí dňa 28.01.2021  schválil časový harmonogram doplňujúcich volieb zástupcov zamestnaneckej  časti akademickej obce FZ TnUAD do AS TnUAD.
Návrat na aktuality