Zápisnica volebnej komisie FZ TnUAD o priebehu a výsledku volieb

12.11.2020

Zápisnica volebnej komisie Fakulty zdravotníctva TnUAD o priebehu a výsledku doplňujúcich  volieb členov Akademického senátu Fakulty zdravotníctva TnUAD za študentskú časť Akademickej obce FZ TnUAD konaných v dňoch 10. -11. novembra 2020.
Návrat na aktuality