Ocenenie

11.11.2020

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 udelil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. ocenenia vo viacerých kategóriách. Medzi laureátmi boli aj naši kolegovia z Fakulty zdravotníctva.

Cena rektora TnUAD bola udelená kolektívu editorov vedeckého časopisu Zdravotnícke listy, ktorí sú zodpovední za prípravu jednotlivých edičných sérií časopisu a od založenia periodika v roku 2013 koordinujú edičnú a redakčnú činnosť časopisu vrátane komunikácie s autormi, recenzentmi a ostatnými členmi redakčnej rady. Mimoriadnym úspechom tohto kolektívu bola akceptácia vedeckého časopisu Zdravotnícke listy svetovou citačnou a bibliografickou databázou SCOPUS. Kolektívne ocenenie bolo udelené Zdenke Krajčovičovej, Vladimírovi Melušovi, Nikolete Poliakovej, Kataríne Kašlíkovej a Patrícii Shtin Baňárovej.

Ocenenou bola taktiež prof. Mária Štefkovičová, ktorá získala Cenu rektora TnUAD za mimoriadny prínos v oblasti verejného zdravotníctva.

Oceneným srdečne blahoželáme!!!
Návrat na aktuality