Poďakovanie

10.11.2020 11:52

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľte mi touto cestou sa Vám poďakovať za to, že ste sa zúčastnili ako zdravotníci alebo dobrovoľníci na celoplošnom testovaní, že mnohí ste v testovaní zapojení v rámci už zriadených odberových miest v mestách po celom Slovensku a taktiež mnohí pracujete v ambulanciách a nemocniciach, kde sa staráte o pacientov, ktorí Vás veľmi potrebujú. Zároveň si však zodpovedne plníte aj rolu študenta a dokážete zosúladiť študijné povinnosti s dobrovoľníckou činnosťou a pracovnými aktivitami. Dokázali ste a každodenne dokazujete, že ste pripravení naplniť svoje poslanie - byť zdravotníkom.

Zároveň ďakujem kolegom Fakulty zdravotníctva zapojeným do celoplošného testovania, ktorí si súčasne plnia aj rolu vysokoškolského pedagóga a okrem dištančného vzdelávania zvládajú aj mnohé ďalšie úlohy vyplývajúce z ich povolania. Chcem sa súčasne poďakovať aj všetkým zamestnancom podieľajúcim sa na Vašej odbornej a profesionálnej príprave tak, aby ste svoje budúce povolanie sestry, fyzioterapeuta, laboranta a verejného zdravotníka naplnili v praxi. Našim spoločným cieľom je nielen rozvoj Vašich vedomostí a zručností, ale aj výchova k zodpovednosti a samostatnosti. Kvalita výučby je daná predovšetkým profesionálnou a osobnostnou kvalitou našich zamestnancov, ich prístupom k výučbe, individuálnym prístupom k študentom, kreativitou a flexibilitou.

Pevne verím, že si ľudia opäť začnú vážiť každého zdravotníckeho pracovníka, že bude toto povolanie opäť celospoločensky uznané a bude sa každému zdravotníckemu pracovníkovi preukazovať úcta, ktorá mu patrí, a to nielen teraz v tomto mimoriadnom a náročnom období. Taktiež som presvedčená o tom, že sa zvýši podpora vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov, nakoľko je to nevyhnutné pre budúcnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Vaša dekanka


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29