Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva TnUAD a zverejnenie harmonogramu volieb

16.10.2020

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje  doplňujúce voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce Fakulty zdravotníctva do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „AS FZ TnUAD“)

 

 

AS FZ TnUAD na svojom zasadnutí dňa 15.10. 2020  schválil časový harmonogram doplňujúcich volieb zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ TnUAD do AS FZ TnUAD.
Návrat na aktuality