Jesenný termín odovzdania rigoróznej práce - 2021 - zmena času

16.09.2021

pre uchádzačov v rigoróznom konaní v odbore Ošetrovateľstvo a v odbore Zdravotnícke vedy – Fyzioterapia

Miesto: Fakulta zdravotníctva  TnUAD v Trenčíne, Študentská 1, Trenčín

 

Termín:

  • 27.10.2021          Čas:  09,30 – 12,00 hod. pozor zmena času!
  • 03.11.2021           Čas: 09,30 – 12,00 hod. pozor zmena času!

 

Odovzdať: 

  • 1 pevnú väzbu, 1 tepelnú väzbu,
  • 1 x  CD – práca na CD nosiči v PDF formáte,
  • 2 x  posudok vedúceho rigoróznej práce (ak bol vedúci rigoróznej práce schválený),
  • potvrdenie o vystúpení na odbornom alebo vedeckom podujatí (podľa čl. 5 OS 3-FZ-005 Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na FZ TnUAD)
  • výsledok publikačnej činnosti (podľa čl. 5 OS 3-FZ-005 Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na FZ TnUAD).

 

Prácu musí uchádzač priniesť aj na externom pamäťovom médiu (USB, CD, ...) vo formáte MS Word  - z dôvodu vloženia do EZP s PhDr. P. Grabczakom, PhD (Opens window for sending emailpavel.grabczak@tnuni.sk).  (termín viď. vyššie).

Po vložení práce do EZP je potrebné odovzdať práce a požadované doklady p. Kučíkovej, budova B, 3. poschodie, č. miestnosti B 416.  

Do rigoróznej práce je potrebné vložiť zadanie rigoróznej práce. Zadanie Vám na Vaše požiadanie zašle mailom p. Kučíková – Opens window for sending emailludmila.kucikova@tnuni.sk

V žiadosti uveďte presný schválený názov rigoróznej práce, prípadne aj meno vedúceho rigoróznej práce – ak bol vedúci rigoróznej práce schválený.
Návrat na aktuality