Jarný termín odovzdania rigoróznej práce – 2022

29.03.2022

Miesto: Fakulta zdravotníctva  TnUAD v Trenčíne, Študentská 1, Trenčín

 Termín:

-          28.4.2022            Čas:  12,30 – 14,00 hod.

-          4.5.2022              Čas:  12,30 – 14,00 hod.

 

Odovzdať: 

  • 1 pevnú väzbu
  • 1 x  CD – práca na CD nosiči v PDF formáte,
  • 2 x  posudok vedúceho rigoróznej práce (ak bol vedúci rigoróznej práce schválený),
  • potvrdenie o vystúpení na odbornom alebo vedeckom podujatí (podľa čl. 5 OS 3-FZ-005 Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na FZ TnUAD)
  • výsledok publikačnej činnosti (podľa čl. 5 OS 3-FZ-005 Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na FZ TnUAD).

 

Prácu musí uchádzač priniesť aj na externom pamäťovom médiu (USB, CD, ...) vo formáte MS Word  - z dôvodu vloženia do EZP s PhDr. P. Grabczakom, PhD.  (termín viď. vyššie).

Po vložení práce do EZP je potrebné odovzdať práce a požadované doklady p. Kučíkovej, budova B, 3. poschodie, č. miestnosti B 416.  

Súčasťou rigoróznej práce je zadanie rigoróznej práce. Zadanie Vám na Vaše požiadanie zašle mailom p. Kučíková – ludmila.kucikova@tnuni.sk.

V žiadosti uveďte presný schválený názov rigoróznej práce, prípadne aj meno vedúceho rigoróznej práce – ak bol vedúci rigoróznej práce schválený.
Návrat na aktuality