Informácie a podrobné pokyny k účasti na online konferencii Ošetrovateľstvo a zdravie XII, Fyzioterapia a zdravie

06.10.2020

Vážení účastníci konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie XII, Fyzioterapia a zdravie,

dnes Vám boli na e-maily, ktoré ste uviedli v registračnom formulári zaslané informácie a podrobné pokyny k účasti na online medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej dňa 8.10. 2020.

Inštrukcie boli poslané platiacim účastníkom, od ktorých máme zaevidovanú k dnešnému dňu platbu.

V prípade, ak ste platbu uhradili a e-mail Vám do 7.10. 2020, 12.00 hod. nebol doručený, kontaktujte nás na: Opens window for sending emailnikoleta.poliakova@tnuni.sk
Návrat na aktuality