Organizácia výučby na Fakulte zdravotníctva na začiatku akademického roka 2020/2021

25.09.2020

Študenti nekončiacich ročníkov (1. a 2. ročníkov denného bakalárskeho štúdia, 1, 2. a 3. ročníkov externého bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia):

 

1.ročník – denná forma štúdia

 

1.ročník Ošetrovateľstvo I. stupeň, denná forma štúdia

1.ročník Verejné zdravotníctvo I. stupeň, denná forma štúdia

-          v pondelok 28.9.2020 o 8.00 hod., Fakulta zdravotníctva - Aula BA 101, Študentská 1, Trenčín

-          školenie BOZP a PPO

-          organizačné pokyny (organizácia výučby, rozvrh, delenie na skupiny, ...)

-          účasť všetkých študentov je povinná!

-          od utorka 29.9.2020 – výučba podľa rozvrhu

 

1.ročník Fyzioterapia I. stupeň, denná forma štúdia

1.ročník Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň, denná forma štúdia

-          v pondelok 28.9.2020 o 12.30 hod., Fakulta zdravotníctva - Aula BA 101, Študentská 1, Trenčín

-          školenie BOZP a PPO

-          organizačné pokyny (organizácia výučby, delenie na skupiny, ...)

-          účasť všetkých študentov je povinná

-          od utorka 29.9.2020 – výučba podľa rozvrhu

 

1.ročník Ošetrovateľstvo II. stupeň, denná forma štúdia

-          v piatok 2.10.2020 o 8.00 hod., Fakulta zdravotníctva - Aula BA 101, Študentská 1, Trenčín

-          školenie BOZP a PPO

-          organizačné pokyny (organizácia výučby, rozvrh, delenie na skupiny, ...)

-          účasť všetkých študentov je povinná!

-          ďalej výučba podľa rozvrhu

 

1.ročník Fyzioterapia II. stupeň, denná forma štúdia

-          v pondelok 5.10.2020 o 8.00 hod., Fakulta zdravotníctva - Aula BA 101, Študentská 1, Trenčín

-          školenie BOZP a PPO

-          organizačné pokyny (organizácia výučby, rozvrh, delenie na skupiny, ...)

-          účasť všetkých študentov je povinná!

ďalej výučba podľa rozvrhu

 

1.ročník – externá forma štúdia

 

1.ročník Fyzioterapia I. stupeň, externá forma štúdia

1.ročník Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň, externá forma štúdia

-          v piatok 2.10.2020 o 8.00 hod., Fakulta zdravotníctva - Aula BA 101, Študentská 1, Trenčín

-          školenie BOZP a PPO

-          organizačné pokyny (organizácia výučby, rozvrh, delenie na skupiny, ...)

-          účasť všetkých študentov je povinná!

-          ďalej výučba podľa rozvrhu

 

Ostatné ročníky – výučba podľa rozvrhu  
Návrat na aktuality