Konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie XII, Fyzioterapia a zdravie

21.09.2020

Konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie XII, Fyzioterapia a zdravie, organizovaná Fakultou zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, ktorá sa uskutoční dňa 8. 10. 2020, bude realizovaná online.

Registrovaní platiaci účastníci dostanú 1 - 2 dni pred konferenciou email s podrobnými pokynmi, vrátane:

  • odkazu na internetovú stránku (link), cez ktorý budú môcť konferenciu sledovať a klásť písomné otázky,
  • odkazu na internetovú stránku (link) na úložisko posterov s možnosťou klásť písomné otázky.

Po ukončení konferencie bude účastníkom konferencie v priebehu 2 týždňov zaslané poštou osvedčenie o účasti s pridelenými kreditmi.

 

Pre nových záujemcov o pasívnu účasť na konferencii predlžujeme možnosť prihlásenia sa do 30.9. 2020. Do tohto termínu musí byť uhradený konferenčný poplatok, v opačnom prípade je registrácia neplatná.
Návrat na aktuality