Stanovisko Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k nepravdivým a zavádzajúcim informáciám, ktoré boli zverejnené v súvislosti s prípravou transformácie Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu FZ TnUAD

07.09.2020

 

V súvislosti s procesom transformácie Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu FZ TnUAD boli v printových a elektronických médiách publikované príspevky s nepravdivým a zavádzajúcim obsahom. Fakulta zdravotníctva TnUAD takéto konanie dôrazne odmietapovažuje ho za poškodzovanie dobrého mena Fakulty zdravotníctva a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

Vedenie Fakulty zdravotníctva TnUAD nepripustí využitie finančných zdrojov pracoviska na iné účely, než na aké sú určené - vzdelávanie študentov a vedecko-výskumnú činnosť. Zdôrazňujeme, že akademická pôda je určená na vzdelávanie nových generácií odborníkov v nelekárskych zdravotníckych odboroch. Parciálne osobné záujmy tretích strán na akademickej pôde sú neprípustné a vedenie Fakulty zdravotníctva TnUAD bude pokusy o takéto konanie aj naďalej dôsledne eliminovať.

Zároveň chceme vyjadriť poďakovanie rektorovi TnUAD doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD., za podporu a pomoc v predmetnej záležitosti. Mrzí nás miera osobnej animozity a invektív autorov nepravdivých článkov voči osobe rektora ako aj voči fakulte a univerzite.

Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí realizovať transformáciu Centra pre hyperbarickú oxygenoterpiu TnUAD tak, aby aj naďalej bolo zdrojom cenných poznatkov vo vedecko-výskumnej oblasti a zároveň bolo dostupné všetkým pacientom, ktorí jeho využitie potrebujú.
Návrat na aktuality