Zápisy pre 2., 3., 4 ročníky do akademického roka 2021/2022

19.08.2021

Vážení študenti,

v prílohách tohto oznamu nájdete informácie ohľadom elektronického zápisu do nového akademického roka 2021/2022

 Dôležite upozornenia:

  • elektronický zápis môžete urobiť až vtedy, keď budete mať zapísané všetky hodnotenia predmetov za akademický rok 2020/2021, vrátane „súvislej/prázdninovej praxe“
  • elektronický zápis môžete vykonať
  • Končiace ročníky od 20.08.2021 do 03.09.2021
  • Nekončiace ročníky od 20.08.2021 do 20.9.2021
  • poplatok za prolongačnú známku zaplaťte až po vytvorení elektronického zápisu.

Študenti, ktorí si nevytvoria v stanovenom termíne elektronický zápis, nemôžu pokračovať v štúdiu!!!

Prajeme Vám príjemné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v septembri.
Návrat na aktuality