Príhovor dekanky Fakulty zdravotníctva

20.07.2020

Vážení absolventi Fakulty zdravotníctva

 

prišiel deň, kedy ste ukončili štúdium. Vzhľadom na to, že okolnosti nedovoľujú, aby sme sa s každým z Vás rozlúčili osobne, dovoľte mi využiť túto možnosť na krátke prihovorenie sa k Vám, našim absolventom.

 

Prežili ste na fakulte niekoľko rokov. Verím, že tie roky boli krásne, aj keď niekedy náročné. Pri podávaní prihlášky ste netušili aká dlhá cesta bude viesť k dosiahnutiu vysokoškolského vzdelania a získaniu diplomu. V prvých dňoch po začatí semestra, po prvých prednáškach a  seminároch ste si možno kládli otázku či to zvládnete, lebo ste si uvedomili, že štúdium nebude jednoduché, ale boli ste plní odhodlania štúdium zvládnuť.

 

My Vaši učitelia sme sledovali ako sa z Vás stali sebavedomí, zodpovední mladí ľudia plne schopní prevziať zodpovednosť za seba, svoju prácu, svoje konanie. Ukázali ste, že vedomostne i prakticky ste pripravení ísť ďalej. Získali ste vedomosti a je na Vás ako ich využijete. Považujte ich za Vaše najväčšie bohatstvo a postavte na nich základy svojho budúceho profesionálneho života.

 

V diplomoch, ktoré budete držať v rukách je skryté viac, ako začiatok a koniec. V týchto diplomoch je ukryté aj napätie pri prijímacom konaní, obava pred každou skúškou a hlavne pred štátnicami, veľa vášho času, ktorý ste zobrali sebe a svojim blízkym. A v tom diplome je ukryté aj všetko, čo do vás svojim profesionálnym, ale i osobnostným ľudským prístupom vložili vaši, dnes už bývalí, vysokoškolskí učitelia.

 

Nezabudnite na tých, ktorí Vás počas štúdia podporovali a pomáhali vytvárať všetky podmienky k Vášmu štúdiu. Myslím predovšetkým na Vašich rodičov, priateľov i blízkych, ktorí spolu s Vami prežívali Vaše starosti, úspechy, radosť i smútok, povzbudzovali, keď neúspech naštrbil vieru v seba samého, keď Vám ich slová dodali novú silu a odhodlanie posúvať sa dopredu.

 

Verím, že dnešné dni sú dňami radosti a hrdosti pre Vás a Vašich blízkych tak ako pre nás, Vašich učiteľov. Vaša cesta života sa začína meniť, otvárate tentokrát skriptá s názvom realita a preto Vám prajem, aby ste si našli svoje miesto v živote, aby sa Vám splnili Vaše očakávania, aby ste boli výnimoční, úspešní, predovšetkým šťastní a zachovali si spomienky a hrdosť na svoju Alma mater.

 

                                                                                                                      

Iveta Matišáková
Návrat na aktuality