2. kolo prijímacieho konania na Fakulte zdravotníctva TnUAD pre akademický rok 2021/2022

24.06.2021

Termín podania prihlášky: 23. júl 2021

 Študijné odbory:

  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. stupeň denná/externá forma;
  • Verejné zdravotníctvo  I. stupeň denná/externá forma;

 

Viac informácií nájdete v sekcii: Prijímacie konanie 
Návrat na aktuality