Doklady o absolvovaní štúdia

03.07.2020

Vážení absolventi,

(akademický rok 2019/2020)

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatky k diplomu) Vám zašleme poštou na adresu uvedenú v AIS-e ako zásielku určenú do vlastných rúk.

 

 

Ing. Renáta Vlčková

Študijné oddelenie FZ TnUAD
Návrat na aktuality