Študentská vedecko-odborná činnosť na Fakulte zdravotníctva VÝSLEDKY

01.07.2020

V dôsledku stále pretrvávajúcej mimoriadnej situácie a platných protiepidemických opatrení sa uskutočnila v akademickom roku 2019/2020 súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ v online priestore. Študenti vytvorili podľa inštrukcií video s prezentáciou svojej práce SVOČ a zaslali do online úložiska vytvoreného za týmto účelom. Po zhodnotení odovzdaných prác a ich prezentácií boli jednotlivými súťažnými komisiami stanovení víťazi.

Víťazom srdečne blahoželáme 

Viac informácií v sekcii Opens internal link in current windowSVOČ
Návrat na aktuality