Fakulta zdravotníctva pomáha! – Barbora

11.05.2020

Mozaiku príbehov zdravotnícka v čase pandémie nového koronavírusu dnes dopĺňame o prácu sestry pre nás mnohých v špecifických podmienkach – v hospici. Preto pokračujeme v našej výzve „Fakulta zdravotníctva pomáha!“, v rámci ktorej by sme Vám radi predstavili Barboru.

Barbora je našou študentkou magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo. Pracuje ako sestra v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Zomierajúci pacient je z pohľadu ošetrovateľstva vyžaduje náročnú ošetrovateľskú starostlivosť. Slovami Barbory: „Naším poslaním je, aby pacienti netrpeli bolesťou, bola zachovaná ich ľudská dôstojnosť a neboli v poslednej chvíli života sami. V čase pandémie navyše používame ochranné prostriedky/pomôcky, aby sme ochránili seba, kolegov i pacientov. To robí našu prácu častokrát ešte náročnejšou. Hospic ma však učí nebáť sa žiť. Služba zomierajúcim pacientom má veľký zmysel, pretože sa staráme nielen o telo našich pacientov, ale aj o ich dušu. Vážim si každú sestru v nemocnici, ambulancii i v inom zdravotníckom zariadení, pretože práve v dnešných časoch je naša práca viac než prácou, je službou, častokrát i obetou.“

Sme na Vás hrdí!!! Ďakujeme
Návrat na aktuality