Zmena podmienok prijatia

07.05.2020

Vážení uchádzači o štúdium v študijných programoch Fyzioterapia I. stupeň a Fyzioterapia II. stupeň

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu podmienok prijatia na štúdium v akademickom roku 2020/2021.

Zmenené podmienky prijatia nájdete v sekcii Opens external link in new windowUchádzači – Prijímacie konanie.
Návrat na aktuality