Fakulta zdravotníctva pomáha! – Kristína

07.05.2020

Dnes pokračujeme v našej výzve „Fakulta zdravotníctva pomáha!“ s podtitulom „Naši absolventi a študenti pomáhajú!“, v rámci ktorej by sme Vám radi predstavili ďalší z „odtieňov“ práce zdravotníka – Kristína.

Kristína je našou absolventkou a aktuálne aj študentkou magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo. Pracuje ako terénna sestra v domácej ošetrovateľskej agentúre SALUS s.r.o. „Naša agentúra sa venuje predovšetkým ošetrovaniu rán, odberu krvi, ošetrovaniu dekubitov a diabetických nôh priamo v domácom prostredí pacienta. Ošetrenie v domácej starostlivosti poskytujeme ľuďom všetkých vekových kategórií a je určené najmä pre čiastočne alebo úplne imobilných pacientov, ktorí nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie napr. do nemocnice. Výrazne veľké zmeny našej práce pre pandémiu Covid-19 nepociťujem, okrem zvýšenia bezpečnostných opatrení, akým je nosenie ochranných štítov a plášťov, v ktorých je veeeeľmi teplo. Je však pravda, že vďaka novému koronavírusu, si mnohí ľudia začali viac vážiť zdravotníckych pracovníkov, a to čo pre nich robíme. Áno, je to naša práca, za ktorú máme zaplatené ako každý iný človek. Nie je to však práca ako každá iná. Je špecifická tým, že treba mať pri nej pochopenie, trpezlivosť a empatiu. Preto ju nemôže robiť ktokoľvek. Veľmi ma teší, že sa aspoň trochu zmenil názor verejnosti na zdravotníctvo k lepšiemu a naďalej môžem byť hrdá a ešte viac pyšná, že som sestrou.“

 Sme na Vás hrdí!!! Ďakujeme
Návrat na aktuality