Jarný termín odovzdania rigoróznej práce v odbore Ošetrovateľstvo 2021

28.04.2021

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 a súčasné obmedzenia sa bude v jarnom termíne akademického roka 2020/2021 odovzdávať (posielať) výlučne elektronická verzia rigoróznej práce.

Termín: do 14.05.2021

Rigoróznu prácu vo Word verzii (ako 1 celok) a zároveň vo formáte PDF (ako 1 celok) pošlite do stanoveného termínu mailom na adresu pavel.grabczak@tnuni.sk

Potvrdenie o vystúpení na odbornom alebo vedeckom podujatí a výsledok publikačnej činnosti pošlite do stanoveného termínu naskenované mailom na adresu katarina.gerlichova@tnuni.sk  a zároveň poštou na adresu Fakulty zdravotníctva.

Do rigoróznej práce je potrebné vložiť zadanie rigoróznej práce. Zadanie Vám na Vaše požiadanie zašle mailom p. Ľ. Kučíková – ludmila.kucikova@tnuni.sk

V žiadosti uveďte presný schválený názov rigoróznej práce, prípadne aj meno vedúceho (školiteľa) rigoróznej práce – ak bol schválený.

O ďalšom postupe (vzhľadom na uvoľňovanie opatrení) Vás budeme informovať dodatočne.
Návrat na aktuality