Fakulta zdravotníctva pomáha! – Kristína

29.04.2020

Aj dnes zostávame v prvej línii a dokonca v tej najprednejšej na Infekčnom oddelení. Ale poďme od začiatku... 

V rámci našej výzvy „Fakulta zdravotníctva pomáha!“ s podtitulom „Naši absolventi a študenti pomáhajú!“ by sme Vám aj dnes radi predstavili študentku/absolventku Fakulty zdravotníctva, ktorá „bojuje“ so svojimi kolegyňami priamo v prvej línii. 

Kristína je našou absolventkou a aktuálne aj študentkou magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo. Je zamestnaná ako sestra vo Fakultnej nemocnici Trenčín na Klinike úrazovej chirurgie, ale aktuálne je už mesiac preradená na Infekčné oddelenie. „Práca je náročná nielen pri suspektných (s podozrením na ochorenie), ale najmä pri pozitívnych pacientoch, ale vďaka za všetky ochranné pomôcky, ktoré máme vždy k dispozícii.“ 

A nielen my myslíme na našich „bojovníkov“, ale aj darcovia vrátane firiem ich pravidelne prekvapia chutným jedlom, či nápojom. „Je to milé spríjemnenie dňa cez obednú prestávku.“ 

Ste skvelí a sme na Vás hrdí!!! Ďakujeme
Návrat na aktuality