Fakulta zdravotníctva pomáha! – Monika, Slávka, Beáta, Petra, Iveta, Marek, Michal, René, Miroslav, Vratislav

20.04.2020

 

V súčasnej situácii nezabúdame ani na našich absolventov, ktorí pracujú v prvej línií. Dnes by sme Vám chceli predstaviť za mnohých z nich absolventov študijného programu Fyzioterapia, z ktorých viacerí sú súčasne aj našimi aktuálnymi študentmi v dennej forme magisterského štúdia. Dnes preto dávame našej výzve „Fakulta zdravotníctva pomáha!“ podtitul „Naši absolventi a študenti pomáhajú!“

Monika, Slávka, Beáta, Petra, Iveta, Marek, Michal, René, Miroslav a Vratislav sú fyzioterapeuti pracujúci vo Fakultnej nemocnici Trenčín, ktorí boli medzi prvými, ktorí sa dobrovoľne prihlásili na vstupný filter pacientom (meranie teploty, odoberanie anamnézy a i.). Napriek tomu, že podmienky nie sú vždy ideálne a počasie vrtkavé, a aj ľudia vedia byť niekedy komplikovaní, je nutné pre zabezpečenie všetkých opatrení vstupný filter realizovať. Niekedy sú však svedkami i pozornosti a záujmu ostatných spoluobčanov, keď im okoloidúci donesú kávu alebo im pani z auta daruje ochranné rúška alebo... keď stretnete ministra zdravotníctva.

Ďakujeme im za to, čo robia! Sme na Vás hrdí!!! Ďakujeme
Návrat na aktuality