Poďakovanie

06.04.2020

Vážené študentky, študenti,

touto cestou by som sa chcela prihovoriť sestrám, laborantom, verejným zdravotníkom a fyzioterapeutom, ktorí ste študentmi Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, ale už pracujete v zdravotníckych zariadeniach a ste v „prvej línii“. Dnešné dni sú veľmi náročné pre nás všetkých, ale o to viac pre Vás.

Chcem Vám vysloviť veľké  ĎAKUJEM nielen vo svojom mene, ale aj v mene mojich kolegov, za Vašu neskutočnú a neoceniteľnú prácu, ktorú vykonávate každý deň, teraz ešte s väčším nasadením.

Prajem Vám predovšetkým veľa zdravia, síl a trpezlivosti.

 

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

dekanka FZ TnUAD
Návrat na aktuality