Výzva TSK dobrovoľníci

06.04.2020

Vážení študenti,

prežívame veľmi náročné obdobie, s akým sme sa ešte nestretli. Situácia sa vyvíja zo dňa na deň, z hodiny na hodinu. Ochorieť môžeme všetci. V týchto chvíľach sú však najzraniteľnejší tí, ktorí sú v nemocniciach a sociálnych zariadeniach. Ale ochorieť môžu aj zdravotnícki pracovníci, ktorí sa o nich starajú. Preto sme boli požiadaní Trenčianskym samosprávnym krajom, odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci, aby ste ako študenti nelekárskych odborov pomohli ako dobrovoľníci v prípade nutnej a nezvládnuteľnej situácie v nemocniciach alebo sociálnych zariadeniach, pri zabezpečení kontinuálnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Už vopred Vám ďakujú všetci za Vašu iniciatívu, empatiu a ústretovosť.

Aby Vás vedeli zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci, kontaktovať, potrebujú Vaše údaje. V prílohe mailu Vám posielame kontaktný formulár, do ktorého vypíšte potrebné údaje: meno, priezvisko, vek, mesto/obec bydliska, mail, tel. kontakt, študijný odbor, ročník a prípadne okres, v ktorom chcete pomáhať.

Vyplnený formulár pošlite čo najskôr mailom na adresu veronika.dvorakova@tnuni.sk 

 Zamestnanec fakulty pošle zoznam všetkých dobrovoľníkov na Trenčiansky samosprávny kraj,  odkiaľ dobrovoľníkov budú podľa potreby priamo kontaktovať.

 Zároveň by sme Vás radi aj motivovali, preto Vám môže byť uznaná aj Klinická prax, najaktívnejších odmeníme motivačným štipendiom.
Návrat na aktuality