Dištančná metóda vzdelávania na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

02.04.2020

Aktuálna mimoriadna situácia spojená s protiepidemickými opatreniami na nás vysokoškolských pedagógov i vás študentov kladie náročné požiadavky spojené so zmenou prezenčnej metódy výučby na dištančnú, ktoré ako fakulta i jednotliví vyučujúci operatívne riešime.

Zopár čísiel na úvod - Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne poskytuje vysokoškolské štúdium v siedmich študijných programoch v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej i externej forme štúdia. Predstavuje to nutnosť zabezpečenia výučby i skúšania dištančnou metódou vzdelávania, a to iba v letnom semestri v 157 predmetoch! V celom akademickom roku sa jedná o zabezpečenie výučby 333 predmetov. Na fakulte sa taktiež uskutočňuje rigorózne konaniešpecializačné štúdium Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra. Aktuálne na Fakulte zdravotníctva študuje 709 študentov, s ktorými dennodenne komunikujeme.

Prioritnými komunikačnými kanálmi využívanými v súvislosti s dištančnou metódou vzdelávania sú najmä:

  • študentské a ročníkové e-maily (Office 365), ktorými štandardne komunikujeme so študentmi vždy od začiatku ich štúdia,
  • e-learningová stránka LMS Moodle TnUAD, v ktorej má Fakulta zdravotníctva v súčasnej dobe aktívnych 119 kurzov a ďalšie sa priebežne dopĺňajú, k dispozícii je v rámci e-learningu v digitálnej forme 8 vysokoškolských učebníc1 interaktívna e-learningová vysokoškolská učebnica, rovnako ako aj priebežné a záverečné testy jednotlivých predmetov,
  • v týchto dňoch začíname využívať aplikáciu Microsoft Teams, ktorá umožňuje interaktívnu formu výučby vrátane konzultácií so študentmi.

Aktuálne informácie sú pravidelne zverejňované na webovom sídle fakulty (fz.tnuni.sk) a rovnako aj na sociálnych sieťach - Facebookové stránky fakultyInstagram.

Vážení kolegovia, vážení študenti, život nás často stavia pred náročné výzvy, medzi ktoré jednoznačne patrí aj pandémia koronavírusu. Chceli by sme na Vás apelovať k zodpovednému správaniu k sebe i Vášmu okoliu - spolužiakom, pedagógom, rodinným príslušníkom. Buďme k sebe tolerantní!

V mene zamestnancov fakulty Vám želáme študijné úspechy, ale predovšetkým veľa zdravia!
Návrat na aktuality