Oznam pre študentov ubytovaných v ŠD Záblatie a zmluvných ubytovacích zariadeniach TnUAD

27.03.2020

Vedenie univerzity prijalo rozhodnutie o odpustení poplatku za ubytovanie  za mesiac apríl 2020 a tiež rokovalo so zmluvnými ubytovacími zariadeniami TnUAD o odpustení poplatku.

Záver:

1. ŠD Záblatie  

odpustený poplatok za ubytovanie apríl 2020  

Študenti, ktorí po 13.3.2020 nevyužívajú ubytovanie v tomto zariadení  a študujú dištančnou formou štúdia majú odpustený poplatok za ubytovanie za apríl. Osobné veci si môžu ponechať v ŠD.

2. Ubytovňa JANKA

odpustený poplatok za ubytovanie apríl 2020  

Študenti, ktorí po 13.3.2020 nevyužívajú ubytovanie v tomto zariadení  a študujú dištančnou formou štúdia majú odpustený poplatok za ubytovanie za apríl. Nakoľko nie je predpoklad, že v LS 2019/2020 bude štúdium pokračovať prezenčnou formou, odporúčame študentom ukončiť ubytovanie  v priebehu mesiaca apríl a vysťahovať osobné veci po dohode s vedením ubytovne.

3.Školský internát, Staničná ul.,Trenčín

vedenie univerzity odporúča študentom ukončiť ubytovanie k  31.3.2020 !

Nakoľko nie je predpoklad, že v LS bude štúdium pokračovať prezenčnou formou, odporúčame študentom ukončiť ubytovanie k 31.3.2020 a vysťahovať osobné veci po dohode s vedením internátu.

Zahraničným študentom (6), ktorí sú v súčasnosti ubytovaní na internáte umožníme presťahovanie na ŠD Záblatie.

4.Školský internát, I. Krasku, Púchov

vedenie univerzity odporúča študentom ukončiť ubytovanie k  31.3.2020 !

Nakoľko nie je predpoklad, že v LS bude štúdium pokračovať prezenčnou formou, odporúčame študentom ukončiť ubytovanie k 31.3.2020 a vysťahovať osobné veci po dohode s vedením internátu.
Návrat na aktuality