Aktualizovaný harmonogram štúdia na letný semester

26.03.2020

Aktualizovaný harmonogram štúdia na letný semester AR 2019/2020 pre nekončiace a končiace ročníky I. a II. stupňa nájdete v prílohe
Návrat na aktuality