Nové číslo vedeckého časopisu Zdravotnícke listy

25.03.2020 17:20

 

Choroba učí, aké cenné je zdravie.“

(Latinské príslovie)

 

Obdobie, ktoré práve teraz prežívame, sa zapíše do dejín ako stav globálnej zdravotnej núdze v súvislosti s pandémiou vírusu COVID 19. V tomto období si viac ako inokedy uvedomujeme hodnotu zdravia a závislosť od funkčného systému zdravotnej starostlivosti. Funkcia a kvalita zdravotníckeho systému je okrem iného podmienená dostatkom zdravotníckeho personálu – lekárov, sestier, verejných zdravotníkov, zdravotníckych laborantov. O nedostatku a migrácii personálu v zdravotníctve sa hovorí a píše už dlho. Pokiaľ však nie sme v mimoriadnej situácii, v ktorej je plošne ohrozené zdravie a život občanov, štatistické ukazovatele upozorňujúce na znižujúci sa počet sestier a lekárov sú len číslami na papieri.

Ľudia si najmä vo vypätých situáciách uvedomujú nezastupiteľnú úlohu zdravotníkov, ktorí pre nich predstavujú záruku pomoci, istoty a bezpečia. Ľudia si tiež viac ako inokedy uvedomujú náročnosť zdravotníckeho povolania. Práca v zdravotníctve je špecifická vyššou mierou stresu, existenciou emočne vypätých situácií, potrebou kvalitnej interdisciplinárnej spolupráce, ale aj dobrého technického a materiálneho zázemia. Zdravotníctvo potrebuje zodpovedných, emocionálne zrelých a dobre pripravených odborníkov. Je nevyhnutné hľadať spôsob, ako im vytvárať také pracovné podmienky, ktoré ich nebudú z profesie vyháňať, ale naopak, budú im pomáhať toto náročné povolanie zvládať.

A práve v týchto mimoriadnych a náročných chvíľach Vám dávame do pozornosti nové číslo vedeckého časopisu Zdravotnícke listy, edičná séria Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo. V našich, doteraz publikovaných príspevkoch je opakovane kladený dôraz na výsledky výskumných štúdií súvisiacich so zvyšovaním kvality a efektivity diagnostiky, liečby a ošetrovateľskej starostlivosti. Predkladané príspevky kladú dôraz na pomoc a zlepšenie kvality života pacientom. Nie je tomu inak ani v aktuálnom čísle. Prinášame však aj pohľad na problematiku personálneho zabezpečia systému zdravotníctva kvalifikovanými sestrami, preferenciu copingových stratégií vo vzťahu k zvládaniu náročných situácií a ohrozovaniu sestier agresiou zo strany tých, ktorým pomáhajú – pacientov.

Pandémia COVID 19 bude previerkou funkčnosti zdravotníctva na Slovensku. Dúfajme, že táto mimoriadna situácia bude onedlho iba spomienkou a zároveň upozornením, že budovanie kvalitného systému zdravotnej starostlivosti je nevyhnutnosťou a oporným pilierom funkčnej spoločnosti. Zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti chceme napomôcť aj my uverejňovaním štúdií, ktoré sú zdrojom inšpirácie pre podporu dobrej praxe v zdravotníctve.

Prajeme Vám príjemné čítanie a samozrejme – veľa zdravia!

Viac na: Opens external link in new windowZdravotnícke listy


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Apríl - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30