Nové číslo vedeckého časopisu Zdravotnícke listy

25.03.2020

 

Choroba učí, aké cenné je zdravie.“

(Latinské príslovie)

 

Obdobie, ktoré práve teraz prežívame, sa zapíše do dejín ako stav globálnej zdravotnej núdze v súvislosti s pandémiou vírusu COVID 19. V tomto období si viac ako inokedy uvedomujeme hodnotu zdravia a závislosť od funkčného systému zdravotnej starostlivosti. Funkcia a kvalita zdravotníckeho systému je okrem iného podmienená dostatkom zdravotníckeho personálu – lekárov, sestier, verejných zdravotníkov, zdravotníckych laborantov. O nedostatku a migrácii personálu v zdravotníctve sa hovorí a píše už dlho. Pokiaľ však nie sme v mimoriadnej situácii, v ktorej je plošne ohrozené zdravie a život občanov, štatistické ukazovatele upozorňujúce na znižujúci sa počet sestier a lekárov sú len číslami na papieri.

Ľudia si najmä vo vypätých situáciách uvedomujú nezastupiteľnú úlohu zdravotníkov, ktorí pre nich predstavujú záruku pomoci, istoty a bezpečia. Ľudia si tiež viac ako inokedy uvedomujú náročnosť zdravotníckeho povolania. Práca v zdravotníctve je špecifická vyššou mierou stresu, existenciou emočne vypätých situácií, potrebou kvalitnej interdisciplinárnej spolupráce, ale aj dobrého technického a materiálneho zázemia. Zdravotníctvo potrebuje zodpovedných, emocionálne zrelých a dobre pripravených odborníkov. Je nevyhnutné hľadať spôsob, ako im vytvárať také pracovné podmienky, ktoré ich nebudú z profesie vyháňať, ale naopak, budú im pomáhať toto náročné povolanie zvládať.

A práve v týchto mimoriadnych a náročných chvíľach Vám dávame do pozornosti nové číslo vedeckého časopisu Zdravotnícke listy, edičná séria Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo. V našich, doteraz publikovaných príspevkoch je opakovane kladený dôraz na výsledky výskumných štúdií súvisiacich so zvyšovaním kvality a efektivity diagnostiky, liečby a ošetrovateľskej starostlivosti. Predkladané príspevky kladú dôraz na pomoc a zlepšenie kvality života pacientom. Nie je tomu inak ani v aktuálnom čísle. Prinášame však aj pohľad na problematiku personálneho zabezpečia systému zdravotníctva kvalifikovanými sestrami, preferenciu copingových stratégií vo vzťahu k zvládaniu náročných situácií a ohrozovaniu sestier agresiou zo strany tých, ktorým pomáhajú – pacientov.

Pandémia COVID 19 bude previerkou funkčnosti zdravotníctva na Slovensku. Dúfajme, že táto mimoriadna situácia bude onedlho iba spomienkou a zároveň upozornením, že budovanie kvalitného systému zdravotnej starostlivosti je nevyhnutnosťou a oporným pilierom funkčnej spoločnosti. Zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti chceme napomôcť aj my uverejňovaním štúdií, ktoré sú zdrojom inšpirácie pre podporu dobrej praxe v zdravotníctve.

Prajeme Vám príjemné čítanie a samozrejme – veľa zdravia!

Viac na: Opens external link in new windowZdravotnícke listy
Návrat na aktuality