Oznam uchádzačom o štúdium

26.03.2020

Vážení uchádzači o štúdium na Fakulte zdravotníctva,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať o dočasných zmenách v postupe podávania prihlášky na našu školu:

 • v tomto období akceptujeme elektronické prihlášky, listinné dokumenty budete môcť doložiť neskôr;
 • prílohy k prihláške požadované fakultou z preventívnych dôvodov nie je potrebné zasielať poštou, stačí ich vložiť elektronicky (vo formáte pdf) prostredníctvom Akademického informačného systému zatiaľ aj bez potrebného overenia; po skončení súčasných mimoriadnych obmedzení doručíte na fakultu overené kópie dokladov o predchádzajúcom štúdiu;
 • nie je potrebné, aby ste od svojich stredných škôl, ktoré sú momentálne zatvorené, vyžadovali potvrdenie známok, tieto stačí doručiť dodatočne, keď bude znovu obnovená výučba na stredných školách;
 • potvrdenie  o zdravotnej spôsobilosti doložíte dodatočne, keď to situácia bude umožňovať; v súčasnej situácii je nežiadúce, aby ste za týmto účelom navštevovali lekárov;

termíny odovzdávania prihlášok sú zmenené: 

 • Ošetrovateľstvo I. stupeň do 30.06.2020
 • Ošetrovateľstvo II. stupeň do 10.07.2020
 • Verejné zdravotníctvo  I. stupeň do 30.06.2020
 • Verejné zdravotníctvo  II. stupeň do 10.07.2020
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotnictve I. stupeň do 30.06.2020
 • Fyzioterapia I. a II. stupeň do 15.06.2020
  - celý prihlasovací proces viete vybaviť online a to sa dá urobiť aj v karanténe z domu.

 Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním

Súčasná situácia si vyžaduje viaceré zmeny v organizácii štúdia a života na našej fakulte. Je veľmi pravdepodobné, že zmeny sa dotknú aj  termínov prijímacích skúšok na bakalársky študijný program Fyzioterapia a na magisterský študijný program Fyzioterapia. O nových termínoch vás budeme včas informovať, sledujte webstránku fakulty, na ktorej budeme zverejňovať a aktualizovať všetky dôležité informácie týkajúce sa prijímacích skúšok.
Návrat na aktuality