Usmernenie dekanky

10.03.2020

Vážení študenti,

v súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus, ktoré vydal rektor TnUAD (sú zverejnené na: https://tnuni.sk/aktuality/rektor-vydal-opatrenia-suvisiace-s-nerozsirovanim-moznej-nakazy/32023cddbb6342580d54b554500e168d/ ) Vám zasielame niekoľko pokynov:

1.  Klinická prax v čase od 9. 3. 2020 od 12,00 hod. do 23. 3. 2020 vrátane plánovaná podľa harmonogramov praxe pre jednotlivé ročníky bude uznaná v plnom rozsahu, nebude potrebné ju nahrádzať (výnimku tvoria študenti končiacich ročníkov, ktorí ju neabsolvovali v riadnom termíne – tieto výnimky budú riešené individuálne po skončení všetkých obmedzení).

2.  Teoretická výučba (prednášky, semináre, cvičenia) v čase od 11. 3. 2020 do 23. 3. 2020 vrátane bude nahradená dištančnou alebo inou vhodnou metódou s dôrazom na samoštúdium. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú s Vami komunikovať prostredníctvom univerzitných e-mailových schránok.

3.   Všetky konzultačné hodiny študijného oddelenia, referátov a vysokoškolských učiteľov sú v tomto období zrušené. Odporúčame Vám komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.

 

Žiadame Vás, aby ste sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity.

 Trenčín 10. 3. 2020                                                                 PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
Návrat na aktuality