Usmernenie dekanky

10.03.2020 13:51

Vážení študenti,

v súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus, ktoré vydal rektor TnUAD (sú zverejnené na: https://tnuni.sk/aktuality/rektor-vydal-opatrenia-suvisiace-s-nerozsirovanim-moznej-nakazy/32023cddbb6342580d54b554500e168d/ ) Vám zasielame niekoľko pokynov:

1.  Klinická prax v čase od 9. 3. 2020 od 12,00 hod. do 23. 3. 2020 vrátane plánovaná podľa harmonogramov praxe pre jednotlivé ročníky bude uznaná v plnom rozsahu, nebude potrebné ju nahrádzať (výnimku tvoria študenti končiacich ročníkov, ktorí ju neabsolvovali v riadnom termíne – tieto výnimky budú riešené individuálne po skončení všetkých obmedzení).

2.  Teoretická výučba (prednášky, semináre, cvičenia) v čase od 11. 3. 2020 do 23. 3. 2020 vrátane bude nahradená dištančnou alebo inou vhodnou metódou s dôrazom na samoštúdium. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú s Vami komunikovať prostredníctvom univerzitných e-mailových schránok.

3.   Všetky konzultačné hodiny študijného oddelenia, referátov a vysokoškolských učiteľov sú v tomto období zrušené. Odporúčame Vám komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.

 

Žiadame Vás, aby ste sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity.

 Trenčín 10. 3. 2020                                                                 PhDr. Iveta Matišáková, PhD.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Apríl - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30