Usmernenie Fakulty zdravotníctva TnUAD k šíreniu koronavírusu

02.03.2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

 V prípade, že študenti alebo zamestnanci fakulty boli a vrátili sa z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

 V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

  • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
  • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
  • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
  • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u študenta bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

 Pre vysoké školy, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

  • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
  • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

 Zároveň by sme chceli na Vás apelovať k zodpovednému správaniu k sebe i Vášmu okoliu  - spolužiakom, pedagógom, rodinným príslušníkom. Ak sa u Vás vyskytnú príznaky ochorenia, kontaktujte svojho obvodného lekára.

 Súčasne žiadame vysokoškolských pedagógov o toleranciu v súvislosti s vymeškaním vyučovacieho procesu u študentov na základe potvrdenia, resp. odporučenia lekára.

 Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov fakulty.

 Viac informácií vrátane informačných letákov a kontaktných bodov nájdete na:

https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covod-19

slovanet.sk/uvzsr/index.php

 
Návrat na aktuality