Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

15.02.2023

V stredu 15. februára 2023 sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil Deň otvorených dverí.

Takmer 100 záujemcov o štúdium absolvovalo prezentáciu o živote fakulty, kedy boli oboznámení nielen s obsahom vzdelávania, vedeckými pracoviskami fakulty, ale aj s mimovýučbovými aktivitami študentov fakulty a možnosťami zahraničných mobilít. Následne rozdelení po skupinkách nahliadli do učební a laboratórií, kde ich okrem množstva laboratórnych a diagnostických prístrojov zaujali aj modely či rôzne iné výučbové pomôcky.

Vďaka patrí všetkým organizátorom, ale aj zúčastneným študentom/uchádzačom, rodičom a ďalším návštevníkom Dňa otvorených dverí za účasť a otázky.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Návrat na aktuality