Univerzitná kvapka krvi 2020

24.02.2020

Fakulta zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s

Národnou transfúznou službou SR

pozýva

študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

na

Univerzitnú kvapku krvi 2020

 ktorá sa uskutoční dňa 18. marca 2020 v Študentskom centre TnUAD, Študentská 1, Trenčín

 v čase od 8,00 hod.

 Registrácia účastníkov sa uskutoční v termíne do 10.03.2020 na vrátnici budovy rektorátu TnUAD v Trenčíne, resp. v priestoroch Fakulty zdravotníctva TnUAD (vestibul bloku B). Následne dňa 13.03.2020 bude každému z registrovaných účastníkov zaslaný e-mail s upresnením času, na ktorý sa má na danú akciu dostaviť.

 

 

Pred tým ako darujete svoju krv:

http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/predtym-ako-darujete-svoju-krv

 Príprava na darovanie krvi:

http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/priprava-na-darovanie-krvi
Návrat na aktuality