Úradné hodiny na Študijnom oddelení

26.11.2020 16:00

V súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19 na území Slovenskej republiky a s príkazom rektora č. 2/2021  si Vám dovoľujeme oznámiť, že úradné hodiny na Študijnom oddelení Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sú zrušené do 07.02.2021.

V prípade potreby v uvedených dňoch  komunikujte so Študijným oddelením FZ TnUAD  e-mailom -  renata.vlckova@tnuni.sk  alebo telefonicky na telefónnom čísle 032/7400 610.

                                                                                                                             Ing.Renáta Vlčková

                                                                                                                          Študijná referentka 


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica