Týždeň vedy a techniky 2019 na Fakulte zdravotníctva - Pokračujeme...

07.11.2019

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 dve podujatia. Už zajtra sa uskutoční druhé z nich:

 

Názov:

Naštartujte svoju pamäť (Diskusné fórum)

 

Dátum:  8. november 2019 (piatok), Aula TnUAD

Čas:       10,00 - 12,00 hod.

Miesto:    Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Organizátor: Fakulta zdravotníctva TnUAD

 

Stručný popis podujatia:

Alzheimerova demencia býva označovaná aj ako epidémia 21. storočia. Každé tri sekundy pribudne na svete jeden pacient s diagnózou demencie. Nakoľko účinná farmakologická liečba zameraná na podstatu tohto vážneho ochorenia doposiaľ neexistuje, využívajú sa v boji proti tejto chorobe i nefarmakologické stratégie. Jednou z nich je aj kognitívna aktivizácia prostredníctvom tréningu kognitívnych schopností. Cielená mentálna stimulácia realizovaná vo forme špecifického precvičovania jednotlivých poznávacích procesov nášho mozgu, dokáže náš mozog zachovať funkčný a voči prípadnej patológií rezistentnejší v dlhodobejšom časovom horizonte.

Cieľom diskusného fóra s názvom „Naštartujte svoju pamäť“ je ukázať širokej verejnosti, že pamäť a mozgová kapacita sa dá bez ohľadu na vek neustále rozvíjať a trénovať. Účastníci podujatia sa dozvedia, na akých princípoch funguje ľudský mozog, ako narába s novými informáciami, akú úlohu pre správne zapamätanie má vizualizácia, asociovanie a kategorizácia informácií. Diskusné fórum bude realizované interaktívnou formou. Poslucháči si vyskúšajú jednoduché techniky účinného ukladania, vštepovania i vyvolávania nových informácií z pamäti, stratégie efektívneho učenia a zapamätávania si, a aj mnemotechniky, ktoré im umožnia  spoľahlivo fungovať vo všetkých situáciách bežného dňa. Takými sú napríklad zapamätanie si telefónnych čísiel a kódov, plánovanie povinností i bez diára, či nákup bez pomoci nákupného zoznamu.

Prednášajúca Mgr. Petra Hirtlová, PhD. je trénerkou pamäti 3. stupňa, lektorkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, riaditeľkou Centra celoživotního vzdělávání na Academia Rerum Civilium, Vysoké školy politických a společenských věd v Kutnej Hore. V rámci seminára predstaví verejnosti aj svoje publikácie „Telocvičňa pre mozog“ a „Kreativní mysl“.
Návrat na aktuality