Zápisnice z volieb do AS TnUAD

06.11.2019

Zápisnica volebnej komisie AS Fakulty zdravotníctva TnUAD o priebehu a výsledku volieb členov AS TnUAD za zamestnaneckú časť Akademickej obce FZ TnUAD  konaných v dňoch 04.11.2019 – 05.11.2019

Zápisnica volebnej komisie AS Fakulty zdravotníctva TnUAD o priebehu a výsledku volieb členov AS TnUAD za študentskú časť Akademickej obce FZ TnUAD  konaných v dňoch 04.11.2019 – 05.11.2019

Informácie v prílohe 
Návrat na aktuality