Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva 2019 - 1. časť

06.11.2019

V utorok 05.11.2019 sa konalo prvé podujatie organizované Fakultou zdravotníctva v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku s názvom: "Ošetrovateľstvo novej generácie – procesné a technologické novinky v ošetrovateľstve a prehliadka nemocnice vo virtuálnej realite"

Profesijná príprava sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov neustále podlieha novým trendom a zavádzaniu nových procesov a technológií do zdravotníctva. Cieľom podujatia bolo poukázať, na ktoré aspekty sa v manažmente ošetrovateľskej starostlivosti a technologickom vybavení moderných nemocníc v súčasnej dome kladie dôraz. Poslucháči mali možnosť počas celého dopoludnia preniesť sa prostredníctvom virtuálnej reality do priestorov modernej nemocnice, ktorá je aktuálne vo výstavbe.

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Nemocnicou novej generácie Bratislava – Bory, prednášajúcou bola p. Alena Kendrick, RN, BScN, MSc Clin Edu., manažérka ošetrovateľstva v Nemocnici novej generácie Bratislava – Bory.
Návrat na aktuality