Certifikované kurzy a workshop pre študentov i absolventov Fakulty zdravotníctva TnUAD

28.10.2019

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v spolupráci s EUROSAD s.r.o. a Slovenskou spoločnosťou FBLR pri SLS organizovala počas aktuálneho akademického roka 2019/2020 dva odborné kurzy a jeden workshop pre študentov i absolventov Fakulty zdravotníctva TnUAD, študijného programu Fyzioterapia.

Študenti, ktorí sa rozhodli rozšíriť si svoje vedomosti a praktické zručnosti z oblasti fyzioterapie, tak mali možnosť v dňoch 20.–22. septembra 2019 absolvovať dva kurzy BLACKROLL®Kinesio Taping®. Lektorom kurzov bol Mgr. Michal Peroutka, CKTI, certifikovaný BLACKROLL® Master tréner pre ČR a SR a súčasne aj certifikovaný Kinesio Taping® inštruktor pre ČR a SR. Absolventi tak mali možnosť získať medzinárodne uznávané certifikáty: BLACKROLL® Trainer,  Kinesio Taping® Fundamental – KT1 a Kinesio Taping® Advanced – KT2.

Následne sme dňa 26. októbra 2019 spoluorganizovali workshop Jóga v rehabilitácii, ktorý sa uskutočnil pod vedením MUDr. Romana Bednára, PhD. a Mgr. Evy Liškovej. Workshop bol určený pre lekárov, fyzioterapeutov a študentov fyzioterapie. Účastníkom bol prezentovaný nácvik techník agnisára krija a naulí. Prakticky si vyskúšali jogovú zostavu Khatu pranám a Jógu proti bolestiam chrbta. Súčasťou workshopu bola aj prednáška o Jogových technikách podporujúcich tráviacu sústavu.

Teší nás, že môžeme prinášať študentom obohatenie ich vedomostí aj takouto formou a veríme, že i touto cestou im poskytneme kvalitnejšie podmienky pre ich budúci rast.
Návrat na aktuality