Listiny kandidátov na zástupcov zamestnaneckej a študentskej časti Akademickej obce Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne do Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

23.10.2019

Listiny kandidátov na zástupcov zamestnaneckej a študentskej časti Akademickej obce Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne do Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Návrat na aktuality