Zdenka Krajčovičová finalistka súťaže L`Oreal - UNESCO: For Women in Science Slovakia

22.10.2019

Aj na Slovensku sa dá robiť dobrá veda a ženy môžu tiež vynikať v odboroch, ktoré sú vnímané ako doména mužov. To bola nosná myšlienka v poradí už tretieho ročníka súťaže L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede, ktorá pomohla zviditeľniť talentované slovenské výskumníčky.

 

Tento ročník udeľovania ocenení L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede je výnimočný v tom, že sa do finále prebojovala naša kolegyňa RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V spoločnosti vedkýň z najvýznamnejších vedecko-výskumných pracovísk SR prezentovala jedinečný výskum, ktorý spolu s kolegami realizuje v Centre pre hyperbarickú oxygenoterapiu Fakulty zdravotníctva TnUAD.

 

Do úzkeho finále sa prebojovalo spolu v dvoch kategóriách dvanásť finalistiek, ktoré predstúpili pred odbornú porotu 7. júna 2019. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol aj generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa následne uskutočnilo 1. októbra 2019 v Bratislave.

 

Pôvodný program L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien – vedkýň. Program si celosvetovo kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich vedeckej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí, resp. organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied a partnerom Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity.

 

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik poukázal na významný a širší spoločenský aspekt prínosu projektov realizovaných na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, za ktorý pokladá aj účasť vedeckého garanta Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu Zdenky Krajčovičovej vo finále súťaže L´Oreal-UNESCO for Women in Science Slovakia 2019. "Jedinečnosť prezentovaných výsledkov spočíva v individuálnom prístupe ku každému pacientovi, t.j. „personalizovanej terapii“ predovšetkým v oblasti otorinolaryngológie (ORL), v dôsledku ktorého nastáva zvýšenie efektivity terapie, optimalizácia nákladov a minimalizácia negatívnych vedľajších účinkov terapie. V dôsledku precízneho dizajnu štúdií a dôslednej interpretácie výsledkov bolo možné prezentovať originálne výsledky a prístupy Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu na medzinárodných vedeckých fórach doma i v zahraničí. O unikátnosti výskumu svedčí v ostatnom období aj promptnosť akceptácie manuskriptu centra Svetovou spoločnosťou podmorskej a hyperbarickej medicíny (Undersea and Hyperbaric Mediciny Society; Florida, USA) do prestížneho vedeckého časopisu vydávaného spoločnosťou." konštatoval rektor univerzity Jozef Habánik.
Návrat na aktuality