Rektorské voľno

28.10.2020

Na deň 30. októbra 2020 udeľujem študentom a zamestnancom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rektorské voľno


Upozornenie:

  1. Zamestnanci, ktorí pracujú na projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ, budú počas tohto dňa vykonávať prácu z domu a vyplnia tlačivo F-5U007-02-00 (Dohoda
  2. o príležitostnom výkone práce doma).
  3. Rektorské voľno neudeľujem zamestnancom „Detského kútika" a službukonajúcim prevádzkovým zamestnancom, zabezpečujúcim prevádzku budov TnUAD.
  4. Súčasne oznamujem, že dištančná výučba dňa 31. 1 O. 2020 bude prebiehať podľa platného rozvrhu.


V Trenčíne 27. 10. 2020 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. rektor
Návrat na aktuality