Stravovanie FNTn

07.09.2020

Vážení študenti

oznamujeme Vám, že od 4.9.2020 sa môžete stravovať počas vykonávania klinickej praxe vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

Študenti dennej formy štúdia budú mať poskytnutý príspevok na stravovanie, výšku príspevku určuje MŠVVaŠ SR.
Návrat na aktuality