Vyhlasenie volieb do Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

27.09.2019

AS FZ TnUAD na svojom zasadnutí dňa 26.9.2019 uznesením 11-7/AS-FZ/2019 schválil časový harmonogram volieb zástupcov zamestnaneckej časti a študentskej časti Akademickej obce FZ TnUAD do AS TnUAD

 

 
Návrat na aktuality