Organizácia výučby na Fakulte zdravotníctva na začiatku akademického roka 2019/2020

18.09.2019

Študenti nekončiacich ročníkov (1. a 2. ročníkov denného bakalárskeho štúdia, 1, 2. a 3.ročníkov externého bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia):

 

V pondelok 23. septembra 2019

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 o 10.00 hod. v Aule Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (BA 101), Študentská 1, Trenčín.

 

Teoretická výučba vo všetkých ročníkoch v tento deň nebude prebiehať, prax bude prebiehať podľa rozvrhu.

 

Študenti 1.ročníka dennej formy štúdia v bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstvo

-          23.9.2018 o 13.00 hod. – Aula BA 101, Fakulta zdravotníctva, Študentská 1, Trenčín  - organizačné pokyny (delenie na skupiny, organizácia výučby, ...) účasť všetkých študentov je povinná

 

Od utorka 24. septembra 2019

 

Študenti 1.ročníka dennej formy štúdia v bakalárskych študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo:

-          24.9.2018 o 9.00 hod. – Aula TnUAD (BA 101), Študentská 1, školenie BOZP a PPO – účasť všetkých študentov 1.ročníka dennej formy štúdia je povinná

-          po skončení školenia:

o    1.ročník Fyzioterapia – Aula BA 101, organizačné pokyny (delenie na skupiny, organizácia výučby, ...)

o    1.ročník Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo – CS 204, organizačné pokyny (delenie na skupiny, organizácia výučby, ...)

o    1.ročník Ošetrovateľstvo – výučba podľa rozvrhu

o   od 10.00 všetky 1.ročníky – výučba podľa rozvrhov

 

Ostatné ročníky – výučba podľa rozvrhov
Návrat na aktuality