Promócie absolventov Fakulty zdravotníctva

04.07.2019

Úspešné ukončenie štúdia zavŕšili absolventi Fakulty zdravotníctva slávnostnými promóciami.

Dňa 3.júla 2019 si prevzalo diplomy z rúk PhDr. Ivety Matišákovej, PhD., dekanky Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 113 absolventov v bakalárskych študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a Verejné zdravotníctvo a 8 absolventov v magisterskom študijnom programe Ošetrovateľstvo.

Slávnostného aktu promócií sa spolu s akademickými predstaviteľmi Fakulty zdravotníctva zúčastnili aj rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a prorektorka pre výchovu a vzdelávanie doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

Dekanka fakulty vo svojom príhovore oslovila úspešných absolventov, ich rodiny a priateľov, pre ktorých sú promócie odmenou za ich podporu počas celého štúdia a zároveň vo svojom príhovore vyjadrila presvedčenie, že naši absolventi budú dobrou vizitkou našej univerzity, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie umožňujúce absolventom obstáť v konkurenčnom prostredí na trhu práce.

Všetkým, čo úspešne zvládli štátnice, gratulujeme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho života!
Návrat na aktuality