Zmena sídla Fakulty zdravotníctva

21.06.2019

Od 21.06.2019 je Fakulta zdravotníctva presťahovaná do nových priestorov.

Nové sídlo Fakulty zdravotníctva je na Študentskej 1 v Trenčíne (Sihoť).

Miesto konania zostávajúcich skúšok v letnom semestri určí skúšajúci.
Návrat na aktuality